berAKHLAK removebg previewheader ms kutacane 2021

LHKPN

on .

on .

LHKPN MAHKAMAH SYAR`IYAH KUTACANE  

NO NAMA JABATAN LHKPN
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1  T. SWANDI, S.H.I., M.H. KETUA disini disini disini disini disini disini
2  SULYADI, S.H.I., M.H. WAKIL KETUA disini disini disini disini disini disini
3  IBNU MUJAHID, S.H. HAKIM     disini disini disini disini
4  MUHAMMAD FIRDAUS, S.H., M.H. PANITERA disini disini disini disini disini disini
5  LUKMAN AR, S.H. SEKRETARIS disini disini disini disini disini disini
6  MHD. DWI SIMON, S.H., M.Kn PANITERA MUDA HUKUM     disini disini disini disini